Sverige – En av den digitala revolutionens ledare

Man med mobiltelefon och laptop
Källor: Pixabay

Sverige har ända sedan efterkrigstiden legat långt framme vad det gäller innovation och industrialisering. Därför är det knappast överraskande att även om den digitala revolutionen inte startade i Sverige, så insågs det redan tidigt hur viktigt det var att anamma den nya teknologin.

Idag är Sverige ett av världens mest digitaliserade länder och informationsteknologi är en del av praktiskt taget alla svenskars vardagsliv.

När Internet kom till Sverige

I universitets- och forskningsvärlden var Sverige redan väldigt tidigt uppkopplade mot de nätverk som hade börjat ta form i USA och ute i Europa. Dessa nätverk kan sägas ha varit embryon till det som skulle bli internet. Men regelrätta kommersiella internetuppkopplingar åtkomliga även för privatpersoner blev inte tillgängliga förrän 90-talets början då Sveriges Swipnet 1991 blev den första internetleverantören.

Sedan dess har det visserligen stötts på några fartgupp i form av It-bubblor och skandaler inom säkerhet men i det stora hela har utvecklingen gått framåt fortare än vad någon kunnat tro.

Sverige i täten

Idag är Sverige otvivelaktigt i framkanten inom digitalisering, Men hur kan man mäta detta rent konkret och vilka effekter har det på vårt samhälle?

I en rapport som den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete OECD har släppt ligger Sverige i topp eller nära toppen i de flesta kategorier som rör digitalisering och utveckling av informationsteknologi.

Tillgängligheten av höghastighets uppkopplingar till nätet är av högsta vikt och här ligger Sverige väl framme med en närmast komplett tillgänglighet av uppkopplingar på minst 10 Mb/s. Planen är att om blott några år ska detta ha utvecklats till att 9 av 10 hushåll ska ha tillgängliga uppkopplingar på 100 Mb/s eller mer.

Illustration av internet of things
Källor: Pixabay

Ännu högre upp I rankingen kommer man i användandet av mobildata där endast Sydkorea rankade högre och i användandet av smarta elektronik- och hushållsmaskiner i våra hem. Dessa typer av uppkopplade enheter brukar kallas ”internet of things” och här ligger Sverige i topp när det gäller att anamma denna nya typ av teknologi.

Men det finns många andra punkter värda att ta upp där Sverige ligger långt framme som faller utanför OECD:s rapport. Sverige har varit en nyckelspelare när det gäller utvecklingen av nya teknologier och utveckling av ny mjukvara och chanserna är goda att den som använder internet och uppkopplade enheter dagligen använder sig av en eller flera svenskutvecklade innovationer.

Allt från Spotify till Minecraft, och utvecklarna av allt från kontroversiella Piratebay till den mjukvara som driver de bästa online casino har vi svenska företagare och innovatörer att tacka för.

Digitaliseringen i det svenska samhället

Hur påverkar då all denna teknologi oss i våra dagliga liv? För den som har varit med lite längre är det givetvis lätt att hitta exempel på saker som digitaliseringen har förenklat. Allt från att sköta sina bankaffärer till att navigera i en ny stad har blivit enklare. Det finns också gott om exempel på saker som vi kanske inte ens tänker på men där informationsteknologin verkar i bakgrunden utan att vi märker det. Till exempel finns det i dagsläget ett stort antal uppkopplade system i bussar, tåg och i trafikövervakningssystem som underlättar för oss i allt från att kolla busstidtabellen till att undvika förseningar i trafiken.

Ett något mer oroväckande område där de flesta länder har haft en eller flera uppmärksammade skandaler är IT-säkerhet. Här har Sverige en hel del kvar att göra då det saknas ett koordinerat samarbete mellan myndigheter och stora företag för hur man ska arbeta för att minska Sveriges sårbarhet mot attacker. Detta är något som Sverige måste arbeta hårt med parallellt med att man fortsätter att bygga ut landets IT-teknologi.