Skilsmässa – vem får hunden?

Skilsmässa och husdjur – vem får behålla Fido?
Källor: Pixabay

Skilsmässor kan vara kaotiska. Det som en gång var en relation där man fokuserade på kärlek och ömsesidig förståelse blir en rättslig strid där fokus ofta snabbt förflyttas till hur man ska dela upp materiella ägodelar. Skilsmässor innebär en prövning för alla inblandade parter och det kan ta år innan man kan gå vidare. Den mentala pressen kan av naturliga skäl bli väldigt stor, i synnerhet om det finns barn med i bilden. I takt med att skilsmässor blir allt vanligare så blir det också vanligare med barn som har två hushåll.

Men hur är det med husdjuren? Barnen och de finansiella tillgångarna så klart i fokus vid en skilsmässa, och det finns många goda skäl till det. Däremot bortser man ofta från husdjuren och behandlar dessa som en materiell ägodel bland andra. De klumpas helt enkelt ihop med bilar, elektronik och andra hushållsartiklar av värde. Men ska det verkligen vara så? Många håller inte med om det. Och senaste tiden har även domstolarna omvärderat sin ståndpunkt.

Husdjur är inte ägodelar

Många domstolar betraktar inte längre husdjur som materiell egendom. Några få lagstiftare runt om i världen har gått i bräschen för att husdjur ska betraktas på liknande sätt som barn och inte som föremål. Då även de som är inblandade i skilsmässan ofta reser liknande krav börjar fler och fler domstolar anamma detta synsätt.

Det har förekommit flera fall där vårdnaden av ett husdjur delats, det har beslutats om besöksrätt och annat som man väntar sig när det är frågan om barn. Med tanke på hur fästa många är vid sina husdjur är det en logisk utveckling. Och självklart är det så att man måste försöka få till stånd bästa möjliga arrangemang för levande varelser som en gång var en del av en familj.

Om du älskar djur och inte kan få nog av söta och kramgoa katter eller lekfulla hundar ska du kolla in Jackpot City onlinecasino. Där finns flera spel med djurtema som garanterat gör dig glad.

Att separera med djur
Källor: Pixabay

Det märkliga fallet med Gigi

Många tar upp fallet med greyhounden Gigi som utspelades på 1990-talet. Gigi var ett husdjur som tillhörde ett par i San Diego, de ökända Linda Perkins och läkaren Stanley. När de separerade beslutades om delad vårdnad av Gigi, men ingen var nöjd med utfallet och de beslutade sig för att överklaga.

Efter en hård rättsprocess som tog över 2 år beviljades slutligen Linda full vårdnad om hunden. Den juridiska kampen kostade uppskattningsvis 150 000 kronor, vilket är långt mer än vad de flesta skulle vara villiga att betala för vårdnaden av ett husdjur. Den allmänna uppfattningen är att fallet handlade om mycket mer än bara husdjuret, men i vilket fall så var det Gigi som påbörjade förändringen av hur domstolarna betraktar husdjur.

Förändras verkligen attityden?

Gigi är en sak, men det faktum att domstolarna i allmänhet börjat tillvarata husdjurens intressen är fantastiska nyheter. Men hur många domstolar behandlar fortfarande djur som materiell egendom? En undersökning som utfördes 2014 av American Academy of Matrimonial Lawyers slog fast att antalet rättsfall som involverar vårdnad av djur ökat med 27 %.

Undersökningen omfattade en femårsperiod fram till 2017. Det är uppenbart att många inte längre vill att deras husdjur ska ses som materiella tillgångar. Man ska däremot inte bortse från att det finns de som helt enkelt inte har råd med de juridiska kostnaderna som uppkommer i en sådan situation. Man kan inte förneka att vi älskar våra husdjur, men i många fall finns inte de finansiella förutsättningarna för att kämpa om dem i domstol.

Många jurister säger helt enkelt att det bästa är om paren själva når en överenskommelse utanför rättsväsendet om hur man ska hantera husdjuren. Par kan utan en domstol själva sluta en överenskommelse där Fido eller Fluffy får umgås med båda föräldrarna lika mycket eller där den ena får full vårdnad, så att de inte far illa av en infekterad separation.

Referens:

www.nytimes.com/2017/03/23/us/divorce-pet-custody-dog-cat.html