Nya länder: Är världshaven nästa gräns?

En konstnärs föreställning om en byggnad i en flytande stad

Även om det är troligare att du hört talas om SpaceX än Seasteading, kanske det inte borde vara så. Uttrycket seasteading går tillbaka så långt som till 1981, då Ken Neumeyer använde det i sin bok med titeln Sailing the Farm. Som man kanske föreställer sig, syftar detta på idén om att skapa en stad, eller en sorts nybyggarsamhälle, på havet.

Snabbspola framåt två årtionden, och Milton Friedmans sonson Patri Friedman blir så intresserad av idén att han säger upp sin anställning hos Google för att vara med och grunda Seasteading Institute. Hans partner och den som stod för startkapitalet var ingen annan an PayPal-grundaren Peter Thiel; som år 2009 skrev en essä där han observerade att ”mellan cyberspace och yttre rymden ligger möjligheten att bebygga världshaven”.

Den amerikanske författaren Joe Quirk, som är en ivrig anhängare av idén med havs-samhällen, anslöt sig till Seasteading Institute år 2011 och är nu dess VD. För honom handlade idén med oberoende städer, eller som han kallar dem ”nystartade länder” om att skapa olika sorters samhällen för olika sorters människor, och avskaffa regeringskontroll. Hela idén kan förefalla skrattretande på vissa sätt, och tycks närma sig science fiction, men då vi ställs inför fasorna med klimatförändringar kanske vår bästa lösning är att flytta till havs.

Många ledande tänkare verkar hålla med om att världshaven är vårt bästa alternativ; som Quirk själv säger: ”Vi kommer att bo på haven långt innan vi bor på Mars”. Emellertid ser andra personer olika typer av problem med projektet. Thiel själv har, trots att han investerat 1,7 miljoner USD av sina egna pengar, dragit sig ur projektet och säger att det kommer att dröja länge innan man har en tekniskt fungerande lösning.

Ett pilotprojekt är på god väg

Seasteading Institute hade ursprungligen visioner av att skapa sin första flytande metropolis omkring år 2050, men tack vare att relationerna till Franska Polynesien blomstrade skulle det komma att hända mycket tidigare. Ett pilotprojekt som ska kunna inhysa upp till 300 personer väntas bli färdigt år 2020. Detta projekt kallas ”The Floating Island Project” och kommer att byggas i vattnet i en lagun nära Tahiti.

Eftersom stigande havsnivåer är ett sådant hot mot hela den franska republiken, är de villiga att ge ”Seasteading”-idén en chans. Ett nytt företag som heter Blue Frontiers har startats för att bygga och styra öarna, och du kan få reda på mer om hela verksamheten på Seasteading Institutes webbplats.

Den flytande staden som utopiskt ideal

Friheten med självstyre i ett slutet samhälle är helt klart mycket viktig för Quirk, Friedman och övriga som arbetar med Seasteading Institute. Om allt går planenligt, kommer dessa öar att kunna producera sin egen mat, framställa sin egen rena energi och sälja överskottet till andra länder, och utveckla flera olika teknologier, allt detta samtidigt som de befriar mänskligheten från politiker. De första invånarna skulle ha hög socioekonomisk status, men om projektet blir framgångsrikt, kommer billigare bostäder att introduceras.

Problem som kan bidra till en dystopisk verklighet

Utmaningar som kan vara avgörande för framtida havsländer om de misslyckas, inkluderar byggnadet av konstgjorda öar som klarar exponering för havet under 100-tals år, samt även hur de ska styras. Specifikt, hur skulle dessa självstyrande samhällen ta itu med brottslighet, och vilka skyldigheter har de när det gäller miljöfrågor? För Floating Island Project har man uppnått en slags kompromiss och man kommer juridiskt att lyda under Frankrike och Franska Polynesien, men detta är inte Seasteading Institutes ideal för framtiden. Hur kommer detta att avgöras?

En annan mycket fråga gäller vilken valuta dessa oberoende metropoler kommer att använda sig av? Tänk om personer på öarna vill göra transaktioner på online-kasinon, eller någon annanstans på Internet? Lösningen kan vara kryptovalutor; i själva verket ska ytterligare öar som Blue Frontier planerar att bygga finansieras genom en så kallad ”Initial coin offering”, vilken är oreglerad och använder kryptovaluta. Hela poängen med dessa virtuella valutor är när allt kommer omkring att de ska fungera separat från en centraliserad och reglerande regering.

Vore de möjligt att använda olika kryptovalutor på de hundratals ö-städerna i Quirks vision? Hur skulle den globala ekonomin se ut i detta fall, och hur lätt skulle det vara att iscensätta cyber-bedrägerier? På sätt och vis kan vi inte veta något om svaren på dessa frågor förrän vi ser idén med havs-samhällen ta form. Med tanke på tillståndet för den globala miljön, och de stigande havsnivåerna, kanske denna risk är värd att ta, så länge alla anpassar sig till den nya livsstilen med en respektfull och tolerant inställning.

Sources:

http://www.ladbible.com/news/news-paypal-founder-peter-thiel-funding-worlds-first-floating-city-20171114

http://www.independent.co.uk/news/science/floating-city-french-polynesia-2020-coast-islands-south-pacific-ocean-peter-thiel-seasteading-a8053836.html

http://www.businessinsider.com/floating-city-plans-seasteading-institute-peter-thiel-blue-frontiers-2017-12/#if-the-institute-manages-to-gain-government-approval-and-make-its-floating-city-a-reality-quirk-said-that-the-team-would-expand-the-project-to-include-affordable-housing-the-first-homes-would-be-for-luxury-buyers-14

http://www.businessinsider.com/peter-thiel-seastead-dream-floating-city-2017-1

https://www.nytimes.com/2017/11/13/business/dealbook/seasteading-floating-cities.html