Kan autister ha en fördel i poker och blackjack?

Autism är en mycket komplex störning, och ny forskning ger oss hela tiden en bättre bild av den. Det finns exempel på isolerade färdigheter, som att lösa komplexa ekvationer snabbt eller säga exakt hur många föremål som finns över en stor yta direkt vid första anblicken, men det finns också många som inte uppvisar sådana förmågor.

Tack vare Rain Man och flera andra populära filmer, böcker och tv-program, tror de flesta som inte har stött på autism i sitt eget liv, varken i privatlivet eller i yrket, att alla autister besitter extraordinära förmågor med siffror. Den fallenheten ska i sin tur göra autisterna till utomordentligt goda blackjack- och pokerspelare.

De flesta experterna tror däremot att individer med autism inte nödvändigtvis presterar bättre i de spelen, oavsett om de spelar i ett casino på marken eller ett onlinecasino. Så hur förhåller det sig egentligen?

En mångfasetterad komplicerad störning

Människor som arbetar inom fältet autism säger ofta “om du har mött en person med autism … så har du mött en person med autism”. Det finns mängder med faktorer som påverkar den här diagnosen, och det finns inte två autister som är likadana. Många lever synbarligen normala liv. Andra kräven en institutionaliserad tillvaro. Vissa kommunicerar aldrig verbalt.

De fysiska aspekterna av autism vet man mindre om, men svagt immunförsvar och problem med matsmältningsorganen innebär att individer med autism ofta är sjuka. Föräldrar berättar anekdotiskt att när deras autistiska barns hälsa är bättre, så förbättras deras beteende rejält. Dessutom, om barn ofta är sjuka så tillägnar de sig inte sociala, emotionella och mentala färdigheter som de borde, i den takt de borde. Det kan förvärra eventuella utvecklingsproblem de redan har.

Kännetecken för autism som är tämligen vedertagna är behov av rutiner och mönster, ett stort intresse för särskilda ämnen, sociala svårigheter, repetitivt beteende och språksvårigheter. En del av dessa kan vara till hjälp när man försöker vinna ett kortspel, men andra skulle uppenbarligen inte vara till hjälp. Poker handlar så mycket om att läsa av människors agerande och yttranden, till exempel, och autistiska individer har verkligen svårt för det. I slutänden handlar det om hur väl utvecklade individens styrkor är, och hur väl den har lärt sig att hantera sina svagheter.

Alla hjärnor är formbara

Fascinerande forskning av Stanislas Dehaene och andra neuroforskare visar att alla kan bli nästan som savanter i att minnas siffror eller utföra beräkningar. Det handlar om att lägga tillräckligt mycket tid och energi på det, så att de strukturer i hjärnan som behöver växa får möjlighet att göra det. Då autisten naturligt kan vara helt fokuserad på ett mycket smalt ämne, är den prestationen mycket lättare än för ”normala” människor som som ska få ihop det med arbete, barn, socialt liv och andra intressen. För dem är det svårare. Huvudsaken är emellertid att det inte är omöjligt.

Strukturerna bakom de otroliga beräkningsförmågorna som den genomsnittliga människohjärnan inte kan uppnå har man ännu inte förstått särskilt väl, men mest troligt är att de finns i ett område av hjärnan som kallas för den dorsala vägen. Det hanterar fysiska handlingar och beräkningar, som att flytta sig automatiskt för att fånga en boll, något som händer så snabbt att vi inte är medvetna om det. Med tillräcklig övning börjar det området av hjärnan att utföra matematiska beräkningar så snabbt att individer inte ens är medvetna om att de utför dem. Det finns minst en studie som kommer fram till att det är unika hjärnmönster hos autistiska individer som gör dem bättre på matematiska beräkningar än icke-autister.

Det ligger i linje med tanken om den dorsala vägen, men teorin går längre än så och säger att om icke-autister hade ägnat lika mycket tid åt matematik som autisterna, så hade deras hjärnor kunnat formas på ett liknande sätt. Du skulle kunna öva upp din skicklighet – och kanske därigenom nå framgångar i blackjack och poker – om du bara var fast besluten att göra det. Men hur kul skulle då spelen och resten av ditt liv vara?

Källor:

https://www.casino.org/blog/the-truth-about-playing-poker-and-blackjack-with-autism/

http://www.fullcontactpoker.com/poker-journal.php?subaction=showfull&id=1193229609&archive

https://www.anteupforautism.org/poker.html

https://www.psychologytoday.com/blog/the-superhuman-mind/201304/i-can-easily-beat-blackjack