Historien om Baccarat

Baccarat är ett populärt spel som återfinns i de flesta online- och landbaserade casinona. Det påminner om Blackjack på vissa sätt, bortsett från att en hand i Baccarat strävar efter att ha ett totalvärde på nio, till skillnad från Blackjack där man naturligtvis är ute efter ett sammanlagt värde på tjugoett.

Baccarat tenderar också att ha ett ganska oförtjänt rykte, och ses av vissa som ett spel strikt för high rollers och storspelare. Denna missuppfattning resulterar i att en del undviker spelet, och de flesta är omedvetna om att Baccarat i allmänhet inte har högre eller lägre standard än andra spel. Baccarat lämpar sig i själva verket för alla som förstår reglerna och har en passion för ett passivt satsningsbaserat spel som är lätt att förstå.

Associationen mellan storspelare och Baccarat kanske härrör från det faktum att när Baccarat först blev populärt, för flera hundra år sedan, spelades det till stor del bara av den franska adeln. De så kallade vanliga människorna tenderade att föredra andra spel. Denna koppling mellan adeln och Baccarat är dock mycket föråldrad, och är definitivt inte fallet numera.

Baccarats Ursprung

Baccarat är definitivt ett av de äldsta vadslagningsspelen som fortfarande finnas kvar i dag, med en historia som går tillbaka ungefär två hundra år tidigare än spel såsom Blackjack.

Omnämnandet av Baccarat påträffas först i Frankrike så tidigt som på fjortonhundratalet. Det spelades då till stor del av adeln, som sökte ett nytt alternativ till de vanliga insatsspelen som de ansåg höll på att bli förlegade. Intressant nog är dock namnet Baccarat faktiskt italienskt, inte franskt, och den direkta översättningen är bokstavligen ”noll”. Detta kommer från det faktum att noll är ett mycket betydande nummer i spelet, då värdena för korten tio, knekt, drottning och kung är noll.

När det gäller spelandet kan detta kraftigt påverka en hand och hur spelarna satsar på handen, eftersom målet med en hand alltid är att ha ett värde på nio. Alla andra kort i leken, inklusive ess, har sitt eget värde. Baccarat spelades under lång tid av den franska adeln, tills det slutligen spreds till andra delar av Europa under loppet av 500 år. Vid denna tidpunkt fanns olika varianter av spelet i olika delar av Europa, där den enda stora skillnaden var hur korten delades ut.

Kärnan i spelet, där man satsar på dealern, banken eller oavgjort, förblev exakt densamma. Slutligen tog spelet fäste i Sydamerika, varefter det spreds vidare till USA. Idag finns Baccarat naturligtvis i de flesta casinona runt om i världen där en eller annan av variationerna används.

Vanligaste Formen av Baccarat

De flesta amerikanska casinona använder versionen känd som mini-Baccarat, även kallat Punto Banco. Kärnan i den här versionen av spelet baseras på snabb handläggningstid där dealern placerar alla korten mörkt på bordet, och spelarna satsar på det resultat de föredrar; spelaren eller ”punto”, banken eller ”banco”, eller oavgjort.

När satsningarna har gjorts, vänds korten upp och resultaten visas. Om korten är oavgjorda när det gäller det totala värdet vid den här tidpunkten, vinner alla spelare som har satsat på oavgjort. De andra får vänta och se vidare resultat. Om spelarkorten uppgår til totalt sex, sju, åtta eller nio, stannar spelarhanden automatiskt. Om värdet emellertid ligger under detta belopp kommer ett extra kort att delas ut.

En liknande process sker med bankhanden, varefter en slutlig vinnare avgörs. Observera att Punto Banco är ett passivt insatsspel, vilket innebär att alla spelare som vill satsa kan göra det, och ingen satsning har någon direkt effekt på spelets resultat. Precis som med Craps, Roulette och andra passiva insatsspel, kan inga satsningar göras när spelet har startat. Denna regel efterföljs alltid strikt.

Modern Live Baccarat Online

Baccarat, i sin Punto Banco-form, följer alltid samma regler som den ursprungliga landbaserade versionen när det spelas online, där bankens del spelas av en slumptalsgenerator. Nyligen har dock live-versioner av online Baccarat börjat erbjudas till online-spelare.

Den här versionen involverar en direktstreamad videofeed som förmedlas direkt från en livedealer till så många spelare runt om i världen som önskar delta. Dealern spelar handen så som normalt skulle ske i ett verkligt casino, och spelarna gör sina satsningar på sina datorer var som helst i världen. Dessa liveversioner är ett sant under av modern teknologi, och något de gamla franska adelsmännen aldrig skulle ha kunnat drömma om!