Den kriminella aktiviteten ökar på sociala medier

Cyberbrottslighet drabbar sociala medier

Cyberbrott har alltid varit åtminstone ett litet bekymmer för dem som gör affärer online. När det berättas vitt och brett om cyberkriminella som härjar online, så undrar man vem som inte tvekar att utföra en transaktion online?

Men trots det är onlinevärlden i stort under kontroll, och säkra transaktioner utförs dagligen. Den extremt kraftfulla krypteringen som används för casinospel med riktiga pengar, e-handel och liknande tjänster gör att transaktioner kan utföras online, nästan helt utan risk för att något går fel, för att uppgifter stjäls, eller för att cyberbrottslingar lägger sig i. De riskutsatta är de vårdslösa, som inte är försiktiga nog. Eller?

Ny statistik visar att den kriminella aktiviteten på sociala medier har ökat enormt. Så mycket att sociala medier kan betecknas som en central punkt inte bara för olagligheter, utan också för handeln som de kriminella bedriver.

Sociala medier – jaktmarker för kriminella

Sociala medier kopplar samman människor på ett aldrig tidigare skådat sätt. Man kan ha vänner i världens alla hörn och kontakta dem omedelbart, vilket aldrig förr har varit möjligt. Det är underbart av många anledningar, och man kan inte gärna undgå att uppskatta att sociala medier verkar göra världen mindre, på bästa möjliga sätt.

Men att människor är sammankopplade världen över har också mindre trevliga konsekvenser; de öppnar sig för brottslingar på en global nivå. Det har nyligen avslöjats att brottslingar använder sociala medier för att hitta sina offer, och att de därigenom hittar fler möjliga offer än någonsin tidigare. Och det handlar inte bara om att snappa upp känsliga uppgifter som någon vårdslöst delar online. Kraftfull, farlig mjukvara kan delas via sociala medier, och däri ligger den största risken.

Sabotageprogram och annan skadlig kod

Att infektera en dator med skadlig kod kan orsaka allt från lätt irritation till mycket omfattande skador. Det värsta med sådan mjukvara är att en person ganska lätt kan luras att installera den. En länk kan delas via sociala medier och verka helt ofarlig. Ett klick på länken skickar användaren till en extern hemsida, där skadlig mjukvara kan installeras på bara några sekunder.

Sabotageprogram kan vara bara lätt irriterande, och är ofta inte särskilt svåra att rensa bort. Utpressningsvirus kan däremot orsaka enorm skada, genom att kryptera en dator och göra att den inte går att använda. Användaren krävs på en lösesumma för att återfå kontrollen över datorn. Inget kan göras när utpressningsviruset har installerats, och det enda som återstår är att betala lösesumman eller formatera datorn så att allt på den försvinner. Om värdefull information finns lagrad på datorn, kommer den nästan helt säkert att gå förlorad om man inte betalar den begärda lösesumman.

Hur kriminella agerar på sociala medier

Med de sociala mediernas öppna natur har brottslingar lika mycket tillgång som alla andra. Det är därför inte förvånande att det har skett en ökning av kriminell aktivitet. De sociala medierna vidtar förstås åtgärder för att säkerställa användarnas säkerhet. Eller ger åtminstone användarna verktyg för att öka säkerheten.

En brottsling kan inte interagera med en användare av sociala medier utan att användaren har gett brottslingen tillgång på något sätt. Hemsidor som Facebook låter användare styra vilka de interagerar med, så att de ska kunna undvika de kriminella elementen eller annan oönskad information. Med andra ord måste en brottsling få ett visst mått av förtroende från en Facebookanvändare för att kunna skada denna på något sätt, eller för att dela en skadlig länk.

Det behöver inte påtalas att användare av sociala medier bör vara på sin vakt, och bara interagera med människor de litar på. Att godkänna vänförfrågningar från okända är inte smart, något de flesta redan är medvetna om. Det är också starkt rekommenderat att ställa in så att ens Facebooksida bara visas för betrodda vänner, och inte är öppen för allmänheten. Det är förstås så Facebook är inställt från början för alla användare.

När sociala medier blir mer och mer utbredda är det inte bara Facebook de cyberkriminella riktar in sig på, utan Instagram, Twitter och andra plattformar är också sårbara, och användarna bör alltid vara medvetna om vad de delar och vem de interagerar med. Deras “vän” eller “följare” kanske inte alltid är vänligt sinnad!

YouTube:

Länkar till faktakällor:

http://www.bbc.com/news/business-36854285

https://www.cioinsight.com/security/slideshows/cyber-criminals-found-a-home-on-social-media-sites.html

https://www.isaca.org/chapters5/Cincinnati/Events/Documents/Past%20Presentations/2015/Social%20Media%20as%20Vector%20for%20Cyber%20Crime.pdf